Udostępnij na:

logo_LLA1

Firma: Lubuskie Linie Autobusowe w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z o.o.
Siedziba: Gorzów Wiekopolski, ul. Podmiejska 20
REGON: 080177532
NIP: 5993006446
Numer KRS: 0000283637
Kapitał zakładowy: 73.850 zł.
Telefon/fax: 95 72 79 322
Email: lla@lla.info.pl